Pierwsza Wizyta

Konsultacje są skierowane do kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży.
Konsultacja może odbywać się w gabinecie Poradni Dietetycznej SOCHACKA lub w formie online.


Pierwsza wizyta obejmuje:

 • wywiad żywieniowy
 • wywiad medyczny
 • wywiad dotyczący stylu życia i zdrowia
 • specjalistyczny pomiar masy ciała na medycznym analizatorze
 • analizę wyników składu masy ciała
 • badanie antropometryczne
 • interpretację dokumentacji medycznej
 • analizę wyników badań laboratoryjnych
 • analizę ewentualnych błędów żywieniowych
 • zlecenie badań labolatoryjnych
 • ogólne zalecenia żywieniowe
 • ogólne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej