Konsultacje są kierowane do kobiet, mężczyzn i młodzieży.
Konsultacja może odbywać się przez Skype lub telefon po wcześniejszym uregulowaniu należności.

 

Pierwsza konsultacja online obejmuje:

 • wywiad żywieniowy
 • wywiad medyczny
 • wywiad dotyczący stylu życia
 • interpretację dokumentacji medycznej
 • interpretację wyników badań laboratoryjnych
 • analizę błędów żywieniowych
 • ocenę sposobu odżywiania
 • ogólne zalecenia żywieniowe
 • ogólne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej
 • ogólne zalecenia dotyczące regeneracji organizmu
 • wsparcie motywacyjne

Pierwsza konsultacja online trwa do 60 minut.

Wizyta Kontrolna online obejmuje:

 • omówienie stosowania zaleceń żywieniowych
 • analiza dzienniczka żywieniowego (proszę przesłać mailem przed planowaną konsultacją)
 • omówienie zmiany stylu życia
 • omówienie wyników stosowania dotychczasowej diety
 • omówienie wdrożenia aktywności fizycznej
 • omówienie sposobów regeneracji organizmu
 • analiza poziomu zmęczenia
 • interpretację postępów dietoterapii
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w diecie
 • wprowadzenie ewentualnych korekt w aktywności fizycznej
 • wsparcie motywacyjne

Wizyta kontrolna online trwa do 60 minut.